Сцена

Сцена, часопис за позоришну уметност

У Р Е Д Н И Ш Т В О
МИЛОШ ЛАТИНОВИЋ
(главни и одговорни уредник)
МАРИНА МИЛИВОЈЕВИЋ МАЂАРЕВ
ИСИДОРА ПОПОВИЋ
АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЖЕЉКО ЈОВАНОВИЋ
 

секретар редакције: ВЕСНА ГРГИНЧЕВИЋ
дизајн и прелом: ВЕЉКО ДАМЈАНОВИЋ 

 

Тел. 021/6612-485 (редакција)
Тел. 021/451-273 (продаја)
Факс. 021/6615-976
e-mail: scena@pozorje.org.rs

http://www.pozorje.org.rs/wp/wp-content/uploads/2020/10/Scena-3-korice-2020-01.jpg

 Нови Сад, 2020.  број 4
 
година LVI  ISSN 0036‑5734

English Issue .No. 32
Novi Sad, 2019 .ISSN 0351-396

Сцена, архива:

                                                
                
                       
2017.

SCENA 3-4 / 2016 > > >

SCENA 3-4 / 2016 > > >
2016.
http://www.pozorje.org.rs/stari-sajt/scena/scena1634.pdf
2015.
SCENA 4 / 2015 > > >
2014.
2013.
2012.
2011...

SCENA 3 / 2011 > > >
2010.
2009.
2008.