Маја Мирковић

Home / Маја Мирковић

Маја Мирковић делује на пољу костимографије, визуелне уметности, теорије извођачких уметности и поезије. Остварује сарадњу са уметницима различитих стваралачких профила у земљи и иностранству. Ауторка је костима за више од стотину позоришних представа у професионалним позориштима Србије и региона, Пољске, Скандинавије и Уједињеног Краљевства.

Дипломирала и завршила мастер Факултета примењених уметности на одсеку Сценски костим, магистрирала на Групи за Сценски дизајн Универзитета уметности у Београду. Чланица је Удружења примењих уметности и дизајна Србије и вишегодишња сарадница Часописа за теорију извођачких уметности „Теорија која хода“.

Вишеструка је добитница награда за најбољу позоришну костимографију Фестивала „Јоаким Вујић“, двострука добитница Стеријине награде и Националне награде Србије у области примењене уметности.