Милан Каћански, представник колектива Стеријиног позорја