Јасна Бајић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова