NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : časopis za pozorišnu umetnost
Novi Sad, 2005. broj 1 godina XLI YU ISSN 0036-5734
T E A T R O N : časopis za pozorišnu umetnost
Beograd, 2005. broj 130/131 godina XXX YU ISSN 0351-7500

Miloš LAZIN
PREGLED IZVOĐENJA DRAMSKIH TEKSTOVA BILJANE SRBLJANOVIĆ

 

Izvori: Biljana Srbljanović, Kristina Links (Henschel Schauspeil Theaterverlag, Berlin), Šarlota Menin (Zachar International).
Informacije: Jelena Kovačević, Darinka Nikolić, Horhe Silva Melo, Tanja Miletić-Oručević, Naum Panovski, Kodruca Popov, Alja Predan, Žoao Karlos dos Santos Lopez, Luka Skarlini, Primož Vitez.
Napomena: Pripremajući tekst za susrete na pariskoj Sorboni oktobra 2003. uvideo sam da ne postoji potpun popis izvođenja Biljaninih tekstova. Nisam ni teatrograf ni teatrolog, sakupljao sam podatke samo kao materijal za analizu. Zato su neke informacije ostale, za sada, nepotpune. Ovo je samo skica koju treba dopuniti i nastaviti!

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2005.