S C E N A : časopis za pozorišnu umetnost
Novi Sad, 2003. broj 1-2 godina XXXIX januar-april YU ISSN 0036-5734

d r a m e
Žanina MIRČEVSKA
ESPERANCA

 

ŽANINA MIRČEVSKA, rođena 1967. u Skoplju, Makedonija. Diplomirala na Akademiji dramskih umetnosti u Skoplju, odsek dramaturgija (1990) i postala asistent na katedri za dramaturgiju. Magistrirala 1995, odbranivši rad na temu Fragmentarni model drame kroz dramsku strukturu Hajnera Millera, na Akademiji za pozorište, radio, film i televiziju u Ljubljani, Slovenija.
Osim što radi kao teoretičar i pedagog, ona piše dramske tekstove, libreta i koncepte za pozorišne predstave. Nekoliko profesionalnih pozorišta u Makedoniji već su postavili šest njenih drama, jedna je postavljena u Sloveniji, druga u Srbiji, Crnoj Gori, zatim Hrvatskoj, Rumuniji i Nemačkoj. Takođe je radila dramatizacije nekoliko predstava u profesionalnim pozorištima u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Za ove produkcije pripremila je koncepte ili adaptacije komada, koji su zatim postavljeni na scenu, kao što je Molijerov TARTIF, ZADATAK, FILOKTET i HAMLETMAŠINA Hajnera Milera, Brehtov BAAL, DVANAESTA NOĆ ILI KAKO HOĆETE i OTELO Šekspira, HINKEMAN Ernsta Tolera, ROBERTO CUKO, B. M. Koltesa, VOJCEK G. Bihnera itd.
Pohađala je mnoge studijske kurseve, među kojima je najznačajniji International Writing Program, pri univerzitetu Iowa, USA, 1996, gde je dobila titulu počasnog člana.
Njena drama DIES IRAE ušla je u knjigu Antologija moderne makedonske drame, a drama MESTO NA KOJEM NIKAD NISAM BIO uključena je u prestižnu ediciju „Deset modernih makedonskih drama”, štampanu na engleskom jeziku.
Žanina Mirčevska je dobila specijalnu nagradu za dramaturgiju na internacionalnom pozorišnom Festivalu MESS 99 u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
Dosad su na scenu postavljene njene drame: SKUBI DUBI, DIES IRAE, GOSTIONICA NA PUTU ZA EVROPU, SAN IZAZVAN LETOM PČELE OKO NARA SEKUND PRE BUĐENJA, MESTO NA KOJEM NIKADA NISAM BIO, MUZEJ PRIČA.


dramaturška beleška

O ZLOČINCIMA ČOVEČANSTVA

DOKTOR: Zemaljska kugla se može probušiti sa dva projektila. Jedan probušit će kuglu od Arktika do Antarktika, a drugi će je probiti po horizontali i kad se zemaljska kugla probuši lavino jezgro zemaljske kugle razlit će se po zemljinoj površini kao kaša i lavina kaša okamenit će sve okeane i gradove...

Ako nas nečemu uči čitalačko iskustvo, onda je to saznanje da ne treba uvek verovati dramskom piscu kada u podnaslov svog dela stavi žanrovsku odrednicu, jer to predstavlja najčešće parodijski otklon u odnosu na tematsko-idejnu dimenziju drame. Žanina Mirčevska ESPERANCU definiše kao „farsu o zločincima čovječanstva”, i na prvi pogled, reklo bi se, osporava prethodnu tvrdnju, jer njen kratki komad izrazito komičnog karaktera, pisan s naglašenom dramaturškom veštinom, odlikuje se oštroumnim, podrugljivim i do karikature iskrivljenim viđenjem sveta i ljudskih odnosa, to jest, sadrži sve elemente jedne klasične farse. Međutim, poigravajući se s antičkim modelom, pre svega na kompoziciono-strukturalnom planu, Mirčevska gradi dramu složenije forme, koja osim čisto spoljnih efekata i odsustva dublje psihološke podloge, doseže elemente iracionalnog, ali i apsurdnog. To je naročito izraženo u situacijama koje ne podležu elementima logičkog mišljenja, što je u suprotnosti sa poetskim odrednicama parodiranog antičkog modela usmerenog ka izbegavanju nerazumnog, nestvarnog i zaprepašćujućeg, kao i u odslikavanju apsurdnosti egzistencije, dvosmislenih osećanja, mehaničkih gestova i pretvaranja jezika u formule lišene značenja. Specifičnom ambijentu nerealne „dekadentnosti” doprinosi odsustvo još jedne bitne odlike farse – živa radnja, puna brzih i neočekivanih izmena situacija, koja je zamenjena usporenim ritmom gotovo nepostojećih događaja i komentarima hora sačinjenog od putnika prve, druge i treće klase sa posadom luksuznog transokeanskog lajnera egzotičnog naziva „Esperanca”. Mornar, kuhar, bankar, trgovac teškim metalima, filmski producent, scenarist, lord, bečka kolekcionarka latinoameričkih rubina i norveška baronesa svedoci su „srceparajućih” ljubavnih scena u trouglu Kapetan – Doktor (najveći neprijatelj čovečanstva) – Ona. Ali, čak i u banalnim, duhovitim i „smišljeno obesmišljenim” slikama, sjajno deluju prave male opservacije o istinskim ljudskim vrednostima i idealima datim kroz metaforički uobličena razmišljanja Doktora, ili večitom problemu inspiracije umetnika, kao i odnosa fikcije i stvarnosti, predočenim kroz dijalog između Scenariste i Najvećeg neprijatelja čovečanstva.
Mirčevska se u ESPERANCI igra s opštepoznatim motivima, koristeći se pri tome legitimnom i poželjnom parodijsko-ironičnom dramaturškom nadgradnjom, stvarajući neobični svet, čiji su junaci bliski antičkom uzoru isto toliko koliko i likovima iz latinoameričih sapunica. Ali, u toj protivrečnosti svakako se mogu prepoznati vrlo jasne konture duhovitog, inteligentnog i nekonvencionalnog dramskog dela.

Miki RADONJIĆ


lica:
KAPETAN
DOKTOR
ONA
HOROVOĐA
HOR
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 – putnici prve, druge i treće klase sa posadom, na luksuznom transokeanskom lajneru Esperanca
 

1.

HOR: Dok je crna noć
u alijansi s crnim okeanom
krila crne tajne
ovog Svijeta
luksuzni transokeanski lajner Esperanca
parao je kroz to crnilo
na putu za Karakas
a njegova luksuzna klijentela
nije ni sanjala ni sanjala nije
što će se dogoditi
na putu za Karakas
na luksuznom transokeanskom lajneru Esperanca
dok je crna noć
u alijansi s crnim okeanom
krila crne tajne
ovog Svijeta

HOROVOĐA: nemirno more bilo je proporcionalno nemirno koliko je nemirno bilo srce kapetana – svi su na brodu povraćali jer je more bilo proporcionalno nemirno kao nemirno srce kapetana – nije bio zaljubljen u navigacijsku aparaturu kapetan transokeanskog lajnera Esperanca bio je zaljubljen u doktorovu ženu – neodoljiv u bijeloj kapetanskoj uniformi – ispod širita kapetanske kape zavodnički osmijeh – žene i muškarci na brodu koristili su mogućnost da ga posjete u kapetanskoj kabini pod izgovorom da žele pogledati brodsku aparaturu – kapetan transokeanskog lajnera Esperanca nije bio zaljubljen u navigacijsku aparaturu bio je zaljubljen u doktorovu ženu sa dubokim tamnim očima caklile su se kao dijamanti u kruni njene melanholije – ona – doktorova doktorova doktorova doktorova žena nosila je uvijek svilenu crnu haljinu i mastilo plavu ešarpu oko dugog alabasterskog vrata stajala je na palubi držeči se rukama za brodsku ogradu transokeanskog lajnera Esperanca i gledala je u more i visoke valove satima i satima i satima i satima i stajala bi još toliko da ne bi njen muž došao po nju i poveo je u kabinu kako se ne bi prehladila – gospodin stariji od nju 17 godina pušio je debele dugačke smrdljive Wild Brazil cigare grbavac s jednim tirkiznim s drugim žutim okom osvojio je srce ove graciozne mramorno-prozračne pojave – nije bilo nade za kapetanovu ljubav pored njenog muža muža muža muža – nemirno more bilo je proporcionalno nemirno koliko je nemirno bilo srce kapetana i svi su na brodu povraćali jer je more bilo proporcionalno nemirno kao nemirno srce kapetana
HOR: i svi su na brodu povraćali jer je more bilo proporcionalno nemirno kao nemirno srce kapetana kao nemirno srce kapetana kao nemirno srce kapetana

2.

1 (Riba palubu): Prokleti bili svi bjelosvjetski buržuji što mi svinje palubu tim svojim bljuvanjem, ja da im ribam palubu, da im čistim njihove povraćke, prokleti da su, prokleti dabogda...
2: Svi na brodu povraćaju, jer je more tako nemirno, a postaje sve nemirnije i nemirnije kako raste nemir u srcu kapetana. A znaš zašto? On nije zaljubljen u navigacijsku aparaturu. Kapetan transokeanskog lajnera Esperanca, zaljubljen je u doktorovu ženu.
1: Pa nek je već jednom opali i neka se more već jednom smiri...
2: Ne. Ne. Nema nade za kapetanovu ljubav pored njenog muža.
1: Nema nade?!!! Za kapetana!? Žene – pa i muškarci – stoje u redu ispred njegove kabine, pod izgovorom da žele pogledati brodsku aparaturu. Neodoljiv je u bijeloj kapetanskoj uniformi. A žene – pa i muškarci – padaju ko kruške na uniforme.
2: Ova ne pada nikako.
1: Pa ako ta ne pada na kapetana, šta joj je onda muž, neki kosmonaut sigurno.
2: Grbavac. Jedno oko mu je tirkizno, a drugo žuto. Najmanje sedamnaeset godina stariji od nje. Ona svake večeri naginje svoju glavicu na njegovu grbu obavijajući svoje duge alabasterske ruke oko njega, i par se zaljubljeno povlači u svoju brodsku kabinu.
1: E, perverzni li su, mater im njihovu bogatašku, perverzni li su...
2: Skriven iza prozora kapetanske kabine kapetan satima i satima tajno gleda doktorovu ženu na palubi, kako satima i satima gleda u more i visoke valove, i kako sati prolaze nemirni nemir raste u srcu kapetana a visoki valovi postajaju proporcionalno viši…
1: I svi povraćaju i zato ja treba palubu non stop da im ribam, prokleti bili, prokleti dabogda...
2: Ispred bilijard dvorane.
1: Što?
2: Trebaju tebe. S četkom, naravno. Požuri. Idi.
9 (Obilno povrati, u jednom silovitom mlazu.): O, ne. O, ne. O, ne. Maestro! Pa to je vaš Coup de Jour, maestro! Kad sam ga probala, meni su potekli suze, maestro. Prave pravcate suze. S vašom dozvolom dozvolite mi da vaše specijalitete predložim Norveškom dvoru, maestro.
2: Moj imperativ je gastronomski užitak i kvalitet, Vaša Ekselencijo, Norveška Baroneso. Čast mi je što imam tu rijetku mogućnost da svoje specijalitete pripremam za Vašu Ekselenciju, Norveška Baroneso.
9: Vi morate gostovati na Norveškom dvoru maestro, definitivno morate.
2: Bit će mi zadovoljstvo.
9: Luksuzna krstarica Esperanca ima vrhunski renome, i vaša kuhinja daje joj posebni ekskluzivitet. Ali budimo otvoreni. Na brodu se povraća, maestro. Meni je žao svake kapljice vaših sosova, svake mrvice vaših peciva i torti kad povratim. A more je tako nemirno, maestro. Na brodu svi imaju morsku bolest, svi. Osim… oni. Da li vi možda znate tko je taj čovjek, onamo?
2: Mislite gospodin s cigarom?
9: Da, taj.
2: Kažu neki doktor.
9: A ona žena pored njega?
2: Ona? Ona je gospođa njegova supruga.
9: Odnekud mi je poznat, ali nikako da se sjetim od kud ga znam... Evo dolazi Bečka kolekcionarka...
8 (U jednom dahu): Dobar-dan-Vaša-Ekselencijo-Norveška-Baroneso-maestro-danas-ste-nas-opet-šokirali-sigurno-zato-što-ste-vi-homoseksualac-čula-sam-da-homoseksualci-imaju-poseban-filing-za-hranu-poseban-filing-imaju-homoseksualci-ali-povraća-se-povraća-se-maestro-jedva-čekam-da-se-nekako-dokopam-do-tog-Karakasa-na-bijenalnu-aukciju-latinoameričkih-rubina-moram-kao-predsednik-borda-aukcijske-komisije-moram-pozvala-sam-fabrikantskog-miliunara-a-i-kapetana-sladak-je-sladak-pokazao-mi-je-cjelu-brodsku-aparaturu-ljubazan-ljubazan-sam-preporučuje-aukciju-latinoameričkih-rubina-obećao-da-će-je-preporučiti-i-onom-doktoru-i-njegovoj-ženi-oni-ne-komuniciraju-s-ostalima-ima-nešto-čudno-čudno-čudno-kod-njih-nešto-čudno-ima-moju-kabinu-djeli-samo-jedan-zid-od-njihove-svako-veče-oni-znate-svako-veče-sve-se-čuje-sve-ma-kažem-vam-ima-nešto-čudno-čudno-čudno-kod-njih-nešto-čudno-ima-sve-se-čuje-sve-to-je-znači-nešto-kako-da-vam-kažem…

3.

(3 i 4 iza jednog paravana masturbiraju.)
4: Kako je ružan onaj jadni čovjek.
3: A primijetili ste mu ženu?
4: Gdje su joj oči, jadna žena.
3: Sigurno u njegovom džepu.
4: Kako je lijepa, mogla se sigurno i skuplje prodati na trgu bračne burze.
3: Možda ga voli.
4: Kao što vatra vodu voli.
3: Oni možda žive u bajci.
4: Kao Ljepotica i Zvijer.
3: Što mislite koliko je on stariji od nje?
4: Sedamnaest, osamnaest...
3: Ja mislim i više.
4: Možda i trideset.
3: Tko je zapravo taj čovjek?
4: Kažu neki doktor.
3: Kao da sam ga negdje vidio.
4: U horor-filmu.
3: Odnekud mi je poznat, ali ne mogu da se sjetim otkud ga znam.
4: Danas su valovi odvratno visoki.
3: Danas je skočio i bakar odvratno visoko, znate.
4: To nije limit, tvrdim.
3: Koliko mislite da će cink dostići do kraja prve sesije?
4: S obzirom na Pakistanski rat, visoko, jako visoko.
3: To će brzo proći.
4: Ovo je samo početak.
3: Na Frankfurtskoj burzi bilježi se pad teških metala.
4: Upravo sada treba se investirati u metale, željezo, bakar, olovo, uran, plutonij...
3: Gubitak, čisti gubitak...
4: Četrdeset pet godina sam u tom poslu, a i vi kao bankar trebalo bi da predvidite da je trenutni pad samo jedna mala manipulacija za velike transakcije.
3: Mislim da je upravo suprotan trend.
4: Proverili ste danas indeks Londonske burze?
3: To nije samo moja profesija, već i hobi.
4: Samo jedan je u pravu. Od nas dvoje, možda on.
3: Taj mi je odnekud poznat, ali ne mogu da se sjetim otkud ga znam...

4.

DOKTOR: Nisam još nikad vidio ovako visoke valove. Danas su viši nego juče, je l' da draga?
ONA: Da, danas su viši.
DOKTOR: Hladno ti je, draga?
ONA: Malo.
DOKTOR: Da ti donesem od sibirskog tigra ogrtač?
ONA: Ne. Ostani sa mnom, dragi. Nije mi tako hladno.
DOKTOR: A čaj?
ONA: Pila sam već.
DOKTOR: Želiš još jedan?
ONA: Samo tebi za društvo.
DOKTOR: Ja sam maloprije popio s kapetanom... Nisi primjetila kod njega nešto?
ONA: Što?
DOKTOR: Nešto čudno.
ONA: Ne. Ništa nisam primjetila.
DOKTOR: Mislim da mu se sviđaš.
ONA: Sviđa mi se kad si ljubomoran, dragi.
DOKTOR: Bankar nas je danas čudno pogledao i ona debela kolekcionarka.
ONA: Učinilo ti se, dragi.
DOKTOR: Misliš da me je netko prepoznao?
ONA: To bi bilo uzbudljivo zar ne, dragi?!
DOKTOR: I opasno, draga.
ONA: Po koga, dragi?
DOKTOR: Znaš i sama, draga.
ONA: Koliko ima još do Karakasa, dragi?
DOKTOR: Za dva dana bit ćemo tamo.
ONA: Kupit ćemo trospratnu vilu?
DOKTOR: Sa bazenom i pogledom na more.
ONA: Opkoljena gustom šumom i čuvana dobro plaćenom stražom.
DOKTOR: Voliš me, draga?
ONA: Zauvijek, dragi.

5.

6: Jedan zločinac čovječanstva kojeg traži Svijet godinama i godinama, krije se pod raznim identitetima i po raznim zemljama. Jednog dana čuje da postoji čovjek koji ima vremensku-mašinu i pomisli kako bi bilo sjajno kad bi se mogao vratiti u prošlost da izbriše sve svoje zločine i tako se oslobodi vječitog progonstva. Iako pomisli da je to samo romantičarska glupost, u krajnjem očaju, zločinac pođe da traži tog čovjeka i kada ga pronađe uvjeri se da vremenska-mašina zbilja postoji. Zločinac reče čovjeku da će mu dati cijelo bogatstvo koje ima, samo da ga vrati u prošlost. A čovjek mu odgovori da ga može vratiti u bilo koju prošlost ili ga poslati u bilo koju budućnost, po želji. Na ovo, zamisli se zločinac čovječanstva, i odjednom rodi se u njemu silna ljubopitljivost da vidi kakav će biti život u budućnosti. I to ne u bliskoj budućnosti koja bi se mogla i predvidjeti, već u dalekoj, dalekoj budućnosti. On upita čovjeka da li bi mogao prvo da ga na kratko pošalje u budućnost, za manje od trideset minuta, pa poslije kad se vrati od tamo, da ga vrati i u prošlost. Navigator vremenske-mašine reče mu da je i to moguće. I naravno, po njegovoj želji pošalje zločinca u budućnost i to u daleku, daleku budućnost i vrati ga za nekih tridesetak minuta. Ali kad se zločinac čovječanstva vrati iz daleke daleke budućnosti, on reče navigatoru vremenske-mašine da se ne mora više vraćati u prošlost, jer je naime svoj problem iz prošlosti riješio u budućnosti. Veliki zločinac čovječanstva nije više htio da se vrati u prošlost da bi popravio svoje zločine, jer je on zapravo u budućnosti otkrio način kako da obezbjedi svoju sigurnost, tako da ukoliko bi bio ugrožen njegov život, sloboda i integritet imao je sposobnost, znanje i takvu moć da uništi cijeli Svijet i to za jedan sekund. I tako nitko se više nije ni usudio da njemu nešto uradi. On je postao najmoćniji čovjek na Svijetu jer samo njemu je bilo poznato kako se Svijet može držati pod svemogućom i sveopštom kontrolom... Što misliš?
5: Fantastično!... Sjajno… Genijalno… Samo slušaj! Ako možeš da nađeš za ovo neku drugu budalu, potraži. Ja ti neću progutati ta govna.
6: Ali ideja je u tome...
5: Sram te bilo! Kakva ideja, nema tu ni „I” od ideje. Plaćam ti skupa krstarenja da bi ti imao inspiraciju, a ti mi vraćaš budalaštinama. Život oko tebe ključa, a ti pišeš o nekim čarolijama.
6: Ali ja mislim...
5: Za dva dana stižemo u Karakas, ako mi do tada ne daš ideju za novi scenarij, ja dižem ruke od tebe.
6: Ali čekaj... ja sam htio metaforično da prikažem da je moć...
5: Što je moć, što je moć?!!!...
6: ...Metaforično da je najmoćniji čovjek na Svijetu... mislio sam... da je moć... mislio sam...
5: Što si mislio, što si mislio, ništa ti nisi mislio...
6: Čekaj malo! Mislio sam, onaj koji je najmoćiji na Svijetu...
5: Tko je najmoćniji na Svijetu, tko?!
6: Onaj koji drži cio Svijet pod kontrolom.
5: I kako se, molim te, to drži cio Svijet pod kontrolom...
6: Pa on prijeti uništenjem cijelom Svijetu...
5: Kako to ON prijeti uništenjem CIJELOM Svijetu...
6: Pa on prijeti... prijeti sa... tako da... recimo... prijeti sa...recimo ako...
5: Eto vidiš kako ništa nisi mislio!
6: Samo to treba još smisliti...
5: Samo još scenarij ti trebaš smisliti.
6: Ma, fali mi samo taj gvint...
5: Ja mislim da ti fali cijela mašinerija kao što je ima Esperanca, a ne samo gvint.
6: Ma ne, fali mi samo čime on u stvari prijeti...
5: Slušaj, od tebe mi treba samo scenarij o moćnim ljudima. Otvori oči! Oko tebe su sami milionari, fabrikanti, kolekcionari, bankari. Krem Svijeta zuji oko tebe. Posmatraj ih, razgovaraj, druži se, koketiraj s njima. Saznaj ko su. Izvuci im životne priče. Gledaj! Gledaj onamo. Vidiš onu rugobu? Da nije debelo nafatiran, misliš da bi se takva pička uvijala oko njega. Pitaj se što je to što je veže za njega. Da li kad se jebe s njim zatvara oči da ne bi gledala koliko je ružan ili zatvorenih očiju bolje zamišlja skupe haljine, dijamantski nakit i ovakva skupa krstarenja. Moć je to, moć! Magnetna snaga moći. Napiši mi scenarij o njima. O ljepotici i grbavcu. Treba mi real life story. Izvoli, ispred tebe je. (Odlazi)
6: Ma fali mi samo kako prijeti uništenjem Svijetu, čovječe... samo taj gvint... kako se prijeti uništenjem Svijetu...

6.

KAPETAN: Kako ste spavali, gospodine doktore?
DOKTOR: A kako bih mogao spavati kad su luksuzni gosti na vašoj luksuznoj krstarici Esperanca kolektivno povraćali cijelu noć u svojim luksuznim kabinama.
KAPETAN: Statika broda je od najviše klase koja uopće postoji u brodogradnji, gospodine doktore.
DOKTOR: I zato što je vaša statika od najviše klase, mi moramo piti samo čaj, kako ne bismo bljuvali svakih pet minuta!?
KAPETAN: Dozvolite da vam ja lično natočim vaš jutarnji gruzijski čaj i da s vama lično popijem svoj jutarnji gruzijski čaj… Kako je gospođa? Sinoć je cjelu noć ostala na palubi. Noći mogu biti jako hladne. Ona se mora paziti prehlade.
DOKTOR: Znači i vi niste spavali noćas, kapetane, ako ste nju gledali cjelu noć kako na palubi stoji?
KAPETAN: Ne, naprotiv. Spavao sam. Dobro sam spavao.
DOKTOR: A kad vi spavate, tko onda vodi navigaciju broda?
KAPETAN: A vi mislite da se brodovima danas još uvijek upravlja kormilom, poštovani gospodine doktore?
DOKTOR: A vi mislite da bih ja morao znati kako se brodovima danas upravlja, poštovani gospodine kapetane?
KAPETAN: Ova mašina ima kompjutersku navigaciju, gospodine doktore. Može se programirati cijela trasa, hoću reći cio put, tako da cijelo vrijeme brod upravlja sam.
DOKTOR: A, recimo, ako mu neki drugi brod naiđe u susret, nema mogućnosti da se sudare, gospodine kapetane?
KAPETAN: Naravno da ima mogućnosti, samo ako vi to želite. Ako ne, radarska oprema će vam signalizirati sve što vam stoji na putu, najmanje pola sata unaprijed.
DOKTOR: I to je vrhunac današnje tehnike?
KAPETAN: Za sada je.
DOKTOR: Da li ste vi čuli o magnetnim zvijezdama?
KAPETAN: Ne, ne znam, što je to.
DOKTOR: Postoje zvijezde, čije magnetno polje je tako jako, da vam s razdaljine Mjeseca, iščupa sva metalna dugmeta s vašeg kapetanskog odela, da izbriše sve magnetne zapise na kreditnim karticama vaše luksuzne klijentele i da zbriše sve kompjuterske programe, uključujući i vaš navigacijski.
KAPETAN: Nije mi poznato o takvim zvijezdama.
DOKTOR: E postoje i takve, magnetne.
KAPETAN: Esperanca ima suradnju s nekoliko astroloških instituta, a osobno raspolažemo i s vrhunskom, najsavremenijom meteorološkom laboratorijom. Dođite kad god želite u navigacijsku kabinu. Rado ću vam pokazati cijelu aparaturu. Povedite i gospođu, da razbije monotoniju. Mislim da joj je već pomalo dosadno na brodu, a to ne smije dopustiti naša Esperanca. Juče je satima i satima i satima i satima gledala u more i visoke valove.
DOKTOR: Ona uvijek satima i satima i satima i satima gleda u more i visoke valove.
KAPETAN: Zaista, dođite da pogledate aparaturu.
DOKTOR: Svakako, svakako.
KAPETAN: Povedite i gospođu, gospodine doktore. Povedite i gospođu…

7.

HOROVOĐA: skriven iza prozora kapetanske kabine kapetan satima i satima i satima i satima tajno gleda doktorovu ženu na palubi Esperance kako satima i satima i satima i satima gleda u more i visoke valove i kako sati prolaze nemirni nemir raste u srcu kapetana a
HOR: visoki valovi postaju proporcionalno viši koliko je nemir viši u srcu kapetana a visoki valovi postaju proporcionalno viši koliko je nemir viši u srcu kapetana a visoki valovi...
HOROVOĐA: i svi na brodu povraćaju jer visoki valovi postaju proporcionalno viši koliko je nemir viši u srcu kapetana i svi na brodu povraćaju
7 (vrisak): upomoć upomoć norveška baronesa u susjednoj kabini kolabirala je...
4: kolabirala
3: od silnog povraćanja kolabirala je u susjednoj kabini norveška baronesa
4: od povraćanja
7: pozovite doktora doktora
8: norveška baronesa u susjednoj kabini kolabirala je od silnog povraćanja pozovite doktora doktora doktora doktora pozovite baronesa je kolabirala
4: pozovite doktora doktora doktora pozovite doktora...

8.

HOROVOĐA: A doktor hladno, s visine gleda ispruženi trup norveške kolabirane baronese, hladno povuče dim iz svoje debele dugačke smrdljive Wilde Brazil cigare i još hladnije ispušta dim i s ledenim pogledom na ispruženi trup norveške kolabirane baronese kaže
DOKTOR: Ja sam doktor geofizike. Moja specijalnost je vulkanologija a ne trupovi ispruženih kolabiranih putnika. Lavino jezgro zemaljske kugle ima prečnik od 3500 kilometara nasuprot slabih 70, zemljine kore. I kad bi se ta užarena utroba zemaljske srcevine izlila iznad zemljine površine kao kaša, lavina kaša okamenit će sve okeane i gradove, ravnice, šume i planine i atmosferu ispunit će gasovima, pepelom i magmom i moćne eksplozije uz kataklizmične zemljotrese i gravitacijsko-magnetne poremećaje zbrisat će zauvijek svaki napor naše skromne civilizacije, koja je i zaboravila da ispod naših nogu još uvijek tutnji neukrotiva snaga lave koja nema milosti niti empatije, pa još uvjek snažno pritiska iznutra i vulkanima ne da mira da spavaju kapetane. A ovom ovdje ispruženom trupu norveške kolabirane baronese nije ništa, samo konvertirat će u drugo hemijsko stanje nezanimljivo za znanost geofizike, pogotovo ne za moju specijalnost, vulkane...
HOROVOĐA: i kapetan kad ču ovo žestoko potrči i sagne se iznad ispruženog trupa norveške kolabirane baronese i sam joj ukazuje žestoko vještačko disanje
HOR: i norveška kolabirana baronesa vrati se svijesti i od žestokog vještačkog disanja zapjeva
9: kapetane kapetane kapetane ah vi kapetane
HOR: i norveška kolabirana baronesa vrati se svijesti i od žestokog vještačkog disanja zapjeva
9: kapetane kapetane kapetane ah vi kapetane

9.

6: To, mislim, s vulkanima…
DOKTOR: Što to?
6: Ta slika mislim… s vulkanima… i uništenjem Svijeta…
DOKTOR: Da?…
6: To je izvrsno. To je tako moćna slika. To je tako… kako bih rekao… poetski… lijepo…
DOKTOR: Uništenje Svijeta vama izgleda lijepo?!
6: Ne, mislim samo kao slika. Metaforično. Mislim ta metafora vulkanske moći, to je zapravo personifikacija fatalizma moći… mislim… naravno to da lavina kaša okameni sve okeane i gradove, naravno da to nije lijepo, sa etičkog, odnosno ekološkog gledišta, ali… samo kao metaforična slika… inače u stvarnosti i onako to ne može biti…
DOKTOR: Što u stvarnosti ne može biti?
6: Pa ne može biti da se toliko lave izlije na površinu i da…
DOKTOR: Zašto mislite da ne može?
6: Pa ne može. Valjda… Ne znam. Jedino ako se ne-daj-Bože desi neka kataklizma, neki takav zemljotres.
DOKTOR: A što ako se zemaljska kugla probuši?
6: Kako to mislite da se probuši?
DOKTOR: Da se probuši, recimo od Arktika do Antarktika i po horizontali…
6: To nije izvodljivo…
DOKTOR: A što ako ipak je?
6: Kako?
DOKTOR: Zemaljska kugla se može probušiti s dva projektila. Jedan probušit će kuglu od Arktika do Antarktika, a drugi će je probiti po horizontali i kad se zemaljska kugla probuši lavino jezgro zemaljske kugle razlit će se po zemljinoj površini kao kaša i lavina kaša okamenit će sve okeane i gradove…
6: Da, da, da, slika je izvanredna, ali samo kao metafora, inače nije realna, jer je nemoguće probušiti Zemlju sa dva projektila, molim vas…
DOKTOR: Zašto ne?
6: Jer takvi projektili uopće ne postoje.
DOKTOR: Naravno da postoje.
6: Pa tko ih ima, molim vas?
DOKTOR: Najmoćniji čovjek na Svijetu.
6: Tko je najmoćniji čovjek na Svijetu?
DOKTOR: Onaj koji drži cio Svijet pod kontrolom.
6: I kako se, molim vas, to drži cio Svijet pod kontrolom...
DOKTOR: On prijeti uništenjem cijelom Svijetu...
6: Kako to ON prijetiti uništenjem CIJELOM Svijetu...
DOKTOR: Prijeti projektilima.
6: Ako je toliko opasan onda mu velike naoružane snage mogu oduzeti ta dva projektila.
DOKTOR: Šta ako ni to ne mogu?
6: Nemoguće.
DOKTOR: Moguće.
6: Kako?
DOKTOR: U glavi ima ugrađeni čip. Dovoljna je samo misao njegova da aktivira čip, a aktivirani čip da aktivira ta dva projektila.
6: Ma vi ste genijalni, doktore. Vi imate tako imagocentrični diskurs, pričate uvijek u tako moćnim metaforama… vaša mašta je… vi ste tako…
DOKTOR: A čime se vi bavite, mladi čovječe?
6: Ja? Pišem… pišem scenarije za filmove.
DOKTOR: Izvrsno. Onda vi sigurno imate još bujniju maštu. Što će vam realnost bez fantazije... A i fantazija bez realnosti, isto tako...

10.

HOROVOĐA: kako postati najmoćniji na Svijetu u tri lekcije – lekcija prva – tko je najmoćniji na Svijetu
HOR: najmoćniji na Svijetu je onaj koji drži cio Svijet pod kontrolom
HOROVOĐA: lekcija druga – kako se drži cio Svijet pod kontrolom
HOR: svijet se drži pod kontrolom kada od vas prijeti uništenje cijelom Svijetu
HOROVOĐA: lekcija treća – kako prijetiti uništenjem Svijetu
HOR: uništenjem Svijetu prijeti se s dva projektila s kojim se može probušiti zemaljska kugla
HOROVOĐA: zemaljska kugla probušiti se može s dva projektila – probušiti se može – jedan probušit će kuglu od Arktika do Antarktika a drugi probit će je po horizontali – kad se zemaljska kugla probuši lavino jezgro zemaljske kugle razlit će se po zemljinoj površini kao kaša – lavina kaša okamenit će sve okeane i gradove ravnice šume i planine i atmosferu ispunit će gasovima pepelom i magmom i moćne eksplozije uz kataklizmične zemljotrese i gravitacijsko-magnetne poremećaje zbrisat će zauvijek svaki napor naše skromne civilizacije koja i ne sanja da se zemaljska kugla može probušiti sa dva projektila – jedan probušit će kuglu od Arktika do Antarktika a drugi će je probiti po horizontali

11.

ONA: Dosadno mi je, dragi.
DOKTOR: Još malo, draga.
ONA: Pozvani smo večeras na ples, dragi.
DOKTOR: Znam, draga.
ONA: U čast norveške baronese koja je preživjela kolaps, nije crkla od silnog povraćanja.
DOKTOR: Mislim da je bolje da ostanemo u kabini.
ONA: Meni je užasno dosadno...
DOKTOR: Može me netko prepoznati.
ONA: To bi bilo bar uzbudljivo.
DOKTOR: I opasno, draga.
ONA: Ali meni je tako očajno dosadno, dragi.
DOKTOR: Hoćeš da se igraš opasne igrice, draga?
ONA: Hoću da se igram malo s kapetanom.
DOKTOR: Voliš me, draga?
ONA: Zauvijek, dragi.

12.

HOROVOĐA: Priređuje se velika fešta u čast norveške baronese – velika luksuzna dvorana luksuzno je okićena za luksuzne goste na luksuznoj krstarici Esperanca pretrpana hranom – pucaju boce šampanjca u čast norveške baronese koja je preživjela kolaps od silnog povraćanja – kakva fešta za jedan čovječji život – plešu svi redom – trese se Esperanca i ribe s kitovima i planktonima plivaju u ritmu – propeler pleše s podvodnim stjenama a potopljene lađe na dnu okeana plaču sjećajući se dokova i luka a nuklearni otpad – takođe na dnu okeana – budi se iz dubokog dubokookeanskog sna i odjednom zasvira neodoljiv tango i svi znaju znaju svi da će on na ples pozvati nju

13.

KAPETAN: Vi putujete za Karakas?
ONA: Da.
KAPETAN: Službeno ili privatno?
ONA: I službeno i privatno.
KAPETAN: Koliko dugo ćete ostati tamo?
ONA: Mi se selimo tamo.
KAPETAN: Zauvijek?
ONA: Što je to zauvijek, kapetane?
KAPETAN: Gospodin ne voli puno zabave?
ONA: Ostao je u kabini.
KAPETAN: Mogu li da vas nešto pitam?
ONA: Izvolite.
KAPETAN: Da li vi vjerujete u ljubav na prvi pogled?
ONA: A vi, kapetane?
KAPETAN: Vaše tamne duboke oči cakle se...
ONA: To je zbog moje melanholije.
KAPETAN: Vi ste melanholični, gospođo?
ONA: Ne vidi se to na mom licu, kapetane?
KAPETAN: Mogu li vam pomoći bilo čime, gospođo?
ONA: To je opasno, kapetane.
KAPETAN: Samo recite, gospođo.
ONA: Strah me je, kapetane.
KAPETAN: Od čega, gospođo?
ONA: Čuvam jednu tajnu godinama i godinama.
KAPETAN: Kakva je to tajna, gospođo?
ONA: Teška, kapetane.
KAPETAN: Dopustite da sam dostojan da podjelim makar djelić te vaše težine...
ONA: Čuvam je pod strašnom ucjenom, kapetane.
KAPETAN: Ucjenom!?
ONA: Znate tko je on?
KAPETAN: Tko to?
ONA: Moj muž.
KAPETAN: Tko je vaš muž?
ONA: Najmoćniji čovjek na Svijetu.
KAPETAN: To je lijepo kad supruga ima takvo mišljenje o svom mužu, ali...
ONA: Vi ga ne prepoznajete, kapetane?
KAPETAN: Kako to mislite?…
ONA: Znate tko je on?
KAPETAN: Tko je?
ONA: On je poznati zločinac, kapetane.
KAPETAN: Molim?
ONA: Dobro ste čuli. On je zločinac, kapetane.
KAPETAN: Kako to mislite?
ONA: Optužen je za zločin protiv čovječanstva, kapetane. Poslije svega što je učinio trebalo bi isključivo da putuje na sud gdje se sudi za zločine protiv čovječanstva.
KAPETAN: Mislite na...
ONA: Hoćete li da znate tko je zapravo on?… (Pokazuje mu jednu fotografiju.)
KAPETAN: To je on?
ONA: Da, to je on.
KAPETAN: Ali on je… Ali on izgleda drugačije.
ONA: Kako ste vi slatko naivni, kapetane. Mislite da bi jedan zločinac takvog profila putovao sa svojim vlastitim licem?
KAPETAN: Pa kako, inače…
ONA: Ovo mu je maska, kapetane.
KAPETAN: Vi se sa mnom šalite, gospođo?
ONA: Traži ga Svijet godinama pod drvo i kamen, on je veliki zločinac čovječanstva, kapetane. A vi dobro znate koliko se može dobiti ako prijavite skupo traženog zločinca, kapetane.
 KAPETAN: A kako to da ga do sada nisu otkrili?
ONA: Krijemo se dobro. Ali i plaća još bolje. Jedan čovjek ga je prepoznao, dao mu je duplo više no što bi dobio da ga je prijavio.
KAPETAN: Ne, vi se ipak igrate sa mnom. Molim vas, gospođo... Što ako to nije maska, već pravo lice vašeg muža?!
ONA (Pokazuje mu drugu fotografiju.): Da je to taj, evo vam slika na kojoj će te me sigurno prepoznati ruku pod ruku sa velikim zločincem čovječanstva, kapetane. Kapetane, kapetane, spasite me od tajne koju čuvam pod strašnom ucjenom godinama i godinama i godinama... kapetane...

14.

HOR: Kapetane kapetane
8: kapetane
HOR: zar nije to taj
8: kapetane
HOR: u novinama mu je slika
4: zar nije to taj
8: kapetane
HOR: u novinama što mu se objavljuje slika
4: zar nije to taj
HOR: za kim je potjera raspisana u svim novinama
5: potjera raspisana
HOR: u novinama
8: kapetane
4: zar nije to taj
HOR: što ga traži Svijet godinama pod drvo i kamen
5: potjera raspisana
HOR: veliki zločinac čovječanstva kapetane
8: kapetane
HOR: zar nije to taj veliki zločinac čovječanstva u novinama što mu se objavljuje slika za kim je potjera raspisana zar nije to taj

15.

DOKTOR: Svako zlo potrebno je u svoje vrijeme – jer zlo je zemljište na kome raste dobro – kao i zabluda istine, ropstvo slobode, nepravda pravde, bezakonje zakonitosti. Svako pojedinačno dobro jeste dobro samo za pojedinačno vrijeme, za pojedinačni prostor. Čim pređe svoje granice, vrijeme i prostor, i teži da se i dalje održi, ono postaje zlo. Dobro je što je primitivni čovjek bio lukav, surov, grabljiv, sebičan, jer je samo tim oružjem mogao preživjeti; kod civilizovanih ljudi te strane čovjekove duše ustupaju pred humanošću i ljubavi. Svako dobro je dobro samo na svome mjestu i u svoje vrijeme, u određenim granicama količine, veličine i snage; čim pređe te granice, ono postaje zlo. Po tome, dobro nije suprotno zlu. Dobro je samo ograničeno zlo, kao što je i istina ograničena zabluda.
1, 3, 5, 7, 9: dobro raste aritmetičkom progresijom
2, 4, 6, 8: zlo geometrijskom
1, 3, 5, 7, 9: dobro raste aritmetičkom progresijom
2, 4, 6, 8: zlo geometrijskom

16.

8: To je blamaža za ovako luksuzni lajner, a i za nas klijentela, čisti skandal.
7: Smirite se!
8: Ne, ne, mi svi ćutimo kao da se ništa od toga nas ne tiče…
7: A što bismo to mi morali uraditi?
8: Morali bismo ga iz ovih stopa baciti u more.
7: Nemojte tako, pa to je vandalski.
8: Za vandala, mora biti vandalski.
7: Mi moramo ići regularnim putem. Ja kao lord rekao bih da taj čovjek se mora izvesti pred sud za počinjene zločine protiv čovječanstva. Tamo će se dokazati koliko je skrivio, a koliko je bio u pravu.
8: Bio u pravu! On, u pravu?!…
7: Moramo uvijek pogledati i drugu stranu medalje. Nemojte stvari gledati jednostrano, molim vas...
8: Jednostrano… za takvog…
7: Moramo imati širinu…
8: Ma kakvu širinu, molim vas…
7: Dozvolite da vam ispričam jedan slučaj. Poznajem jednog znamenitog liječnika – srijećemo se na otvaranjima galerija i na premijerama, na gala-koncertima, na aukcijama i novogodišnjim proslavama europskog jet-seta – pronašao je veliko otkriće u vezi epileptičke konvulzije kod ljudi. Za to je dobio sve prestižne nagrade i pohvale i uvrstio se među najznamenitije učenjake na polju medicine. Prije tri godine pročulo se da je do svoga otkrića došao zapravo nezakonitim putem. Naime, eksperimentisao je na ljudima i preko tri tisuće neizlječivih upotrijebio je za svoje eksperimente. I faktički, za dobro čovječanstva, on je zapravo zločinac čovječanstva. Mi svi znamo da je to zločin, ali otkriće, otkriće je kapitalno, mora se priznati da je kapitalno, pa zamislite što je tri tisuće ljudi, i to beznadežnih slučajeva, u poređenju s milijunima i milijunima. Evo i da se dogovorimo da kaznimo tog čovjeka. Kako da ga kaznimo? Da mu oduzmemo sve nagrade i priznanja? Ali time bi trebalo i otkriće da mu damo natrag. Da ga zatvorimo? Zašto? Zato što je dao Svijetu kapitalno otkriće? Da mu oduzmemo diplomu, disertaciju, da mu zabranimo delanje i time da izgubimo jednog znanstvenika takvog profila? Velike polemike vodile su se oko ovog slučaja. Velike. I izveli su čovjeka na sud i proglasili su ga zločincem čovječanstva, ali u isto vrijeme jedna prestižna znanstvena asambleja proglasila ga je za velikog humanistu i tako je jedna titula poništila drugu i čovjeka i dan-danas srijećem na otvaranju galerija i na premijerama, na gala-koncertima, na aukcijama i novogodišnjim proslavama europskog jet-seta. Sudski proces je zapravo bio samo farsa. Gola farsa. On je ušao u udžbenike i dan-danas je tamo i zauvjek ostat će tamo, a zločin će, ako je to uopće bio zločin, izblijediti u fascikli na polici nekog arhiva, koji po potrebi može i da izgori u nekom katastrofalnom požaru.
8: Ipak, pravda je bila zadovoljena, čovjek je izašao pred sud pravde.
7: Unaprijed se znalo da je to samo farsa.
8: Farsa, farsa, sve jedno. Nije mi jasno zašto ne sude svim zločincima čovječanstvu makar to bila i farsa. Toliko njih šeta po Svijetu. Toliko eksperimentatora ljudskom mesu. Evo vam, jednog imate i na brodu.
7: Ne mogu da ih uhvate.
8: Dragi lorde, ne budite smiješni. U ovoj eri satelita, radarske opreme i specijalnog laserskog oružja koje nismo vidjeli ni na vojnim paradama a ni u špijunsko-ratnim ili naučno-fantastičnim filmovima, ne vjerujem. Konspiracija, dragi moj, konspiracija. Globalna zavjera sfere interesa, koja nije u domenu razumljivosti čak ni visokim krugovima, koja je kao nevidljive magnetne sile koje drže planete u kosmosu dok kruže slobodno lebdeći u bezgraničnom prostoru.
7: Ja kao lord mislim da mi ipak moramo ići regularnim putem.
8: Ne! Mi bismo ga morali iz ovih stopa baciti u more.

17.

HOROVOĐA: Otkako je kapetan od nje čuo tajnu dok je plesao taj tango smrti duvaju povoljni vjetrovi za kapetana i od tog istog trena u grudima mu srce neprestano pumpa kao moćne pumpe luksuzne krstarice Esperance i goloruki kapetan kreće u obračun s velikim zločincem čovječanstva i da nije era satelita i radarske opreme taj obračun golim rukama bi bio na palubi luksuzne krstarice Esperance pred očima luksuznih gostiju i posade ali kapetan koristi eru satelita i satelitski šalje vijest
KAPETAN: Ja, kapetan luksuznog transokeanskog lajnera Esperanca, javljam da je na krstarici otkriven i prepoznat veliki zločinac čovječanstva, koga traži Svijet godinama i godinama i u novinama što mu se objavljuje slika, za kojim je potjera raspisana, putuje maskiran pod tuđim imenom i identitetom sigurno u bekstvu u neki drugi Svijet
DOKTOR: Većina ljudi traže u životu samo stvari kojima će zadovoljiti svoje potrebe tjela, a pošto takvih stvari ima svuda i uvijek, to većina ljudi malo luta. Najviše se luta tražeći istinu i pravdu, kapetane. Oni su najdalje od života i stvarnosti, njih najmanje ima i putevi njima najmanje su prokrčeni. Životinja ne luta, ona nikad ne pada u zablude, ne posrće na putu svoga života, jer njoj treba samo hrana, kapetane; samo čovjek luta, i među ljudima najviše oni koji traže istinu i pravdu. Životinja dobro zna i poštuje zakon moći, pa slabija kloni se jačoj, bez obzira da li tu ima pravde. Zar životinja nema pravo pravde, kapetane? Zar životinja nema pravo istine, kapetane? Ali ona ne traži pravdu niti istinu. Od jedne životinje, mora se priznati, to je jako pametno. Na prestolu istine sjedi moć, kapetane. Moć drži sekiru pravde, kapetane. Živjela moć! Apsolut moći! – to su najnovije parole preživljavanja. Povjest uvjek piše pobjednik, zar niste to do sad naučili. Čemu istina, kapetane? Čemu pravda, kapetane? Život jednog čovjeka je haos od događaja i sitnica, koji se naposlijetku taloži u nekoliko uspomena slatkih i gorkih, tužnih i radosnih: to je jedna haotična masa dobra i zla, borbe i uživanja. Od svakog života ostaje po jedan uvjeli cvijet koji će vam kao zadnji oproštaj položiti netko na grobu, dok na poslijetku posljedni atom jednog života ne iščezne sa zaboravom, kapetane, kapetane, kapetane, ah vi, kapetane... Javite se i recite da je ono od prije bila samo jedna ambiciozna šala. Preklinjem vas, javite se, kapetane…
KAPETAN: Vi držite nju kao založnicu.
DOKTOR: Ne držim ja…
KAPETAN: Držite je pod strašnom ucjenom.
DOKTOR: Javite se, kapetane.
KAPETAN: Čime je ucjenjujete, „doktore”?
DOKTOR: Ljubavlju... Molim vas, javite se, kapetane…
KAPETAN: Bojite se za svoj život!? A što je vaš jedan nasuprot životima tisuću drugih…
DOKTOR: Smirite se, kapetane! Hajde da u miru popijemo gruzijski čaj, i kao dva razumna čovjeka da razgovaramo. Ali preklinjem vas, javite se…
KAPETAN: Naravno da hoću… Ja, kapetan luksuznog transokeanskog lajnera Esperanca, javljam da je na krstarici otkriven i prepoznat veliki zločinac čovječanstva, koga traži Svijet godinama i godinama i u novinama što mu se objavljuje slika, za kojim je potjera raspisana, putuje maskiran pod tuđim imenom i identitetom sigurno u bekstvu u neki drugi Svijet

18.

1: i za samo tri minuta nebo posta tamnozeleno
2: dvadeset ratnih helikoptera boje nebo tamnozeleno iznad Esperance
3: iz dvadeset tamnozelenih helikoptera skaču dvjesto tamnozelenih specijalaca na palubu Esperance
4: dvjesto tamnozelenih specijalaca nose specijalno lasersko oružje koje nismo vidjeli ni na vojnim paradama a ni u špijunsko-ratnim ili naučno-fantastičnim filmovima
5: i dvjesto tamnozelenih specijalaca opkoljavaju velikog zločinca čovječanstva i nju
6: dok svi putnici sa posadom gledaju vojni manevar tamnozelenih uživo na palubi luksuzne krstarice Esperanca
HOROVOĐA: kapetan trijumfalno podiže ruku i prstom pokazuje na velikog zločinca čovječanstva potpuno nevidljivog iza zida od tamnozelenih specijalaca
KAPETAN: To je taj veliki zločinac čovječanstva a ona ona ona ona je njegova založnica, spasite je!
HOR: i raspukne se tamnozeleni zid od tamnozelenih specijalaca i pojavi se ona s blagim osmijehom na njenom alabasterskom licu pogleda u oči kapetana i reče
ONA: kapetane kapetane kapetane ah vi kapetane – ja nisam njegova založnica već založila sam svoje srce njemu – najmoćnijem na Svijetu – samo njemu je poznato kako se Svijet može držati pod svemogućom i sveopštom kontrolom – u glavi ima ugrađeni čip koji neprobojno čuva čuva čuva čuva mu sigurnost koju mu nitko ne može oduzeti jer dovoljna je samo misao njegova da aktivira čip a aktivirani čip da aktivira dva projektila – zemaljska kugla može se sa dva projektila probušiti – jedan probušit će kuglu od Arktika do Antarktika a drugi će je probiti po horizontali – kad se zemaljska kugla probuši jezgro lave razlit će se po zemljinoj površini kao kaša – lavina kaša okamenit će sve okeane i gradove ravnice šume i planine i atmosferu ispunit će gasovima, pepelom i magmom i moćne eksplozije uz kataklizmične zemljotrese i gravitacijsko-magnetne poremećaje zbrisat će zauvjek svaki napor naše skromne civilizacije koja i ne sanja da zemaljska kugla probušiti se može sa dva projektila – jedan probušit će kuglu od Arktika do Antarktika a drugi probit će je po horizontali – čipom se zemaljska kugla može sa dva projektila
KAPETAN: Ona je pod strašnom ucjenom. Spasite je!
HOROĐA: vjeruje i dalje kapetan
ONA: kapetane kapetane kapetane ah vi kapetane
HOROVOĐA: i ona uzima od jednog tamnozelenog specijalca lasersku mašinku u svoje nježne duge alabasterske ruke gleda mirno oko sebe kao da iz dosade traži nešto i škljocne elegantno laserska mašinka i ispali laserski zrak i napravi lasersku rupu veličine dječje glave u trbuhu jednog luksuznog putnika na palubi Esperance
7: pogođen laserskim zrakom putnik gleda lasersku rupu veličine dječje glave u svom trbuhu i kroz lasersku rupu gleda u more i visoke valove iza sebe i pogođen laserskim zrakom putnik se u trenu stropošta na palubi Esperance
HOROVOĐA: ona i po drugi put držeći lasersku mašinku u svojim nježnim dugim alabasterskim rukama gleda mirno oko sebe kao da iz dosade traži još još još nešto i škljocne elegantno laserska mašinka i ispali se laserski zrak i napravi lasersku rupu veličine dječje glave u glavi jednog luksuznog putnika na palubi Esperance
5: pogođen laserskim zrakom putnik ne može da pogleda lasersku rupu veličine dječje glave u svojoj glavi i kroz lasersku rupu ne može da pogleda u more i visoke valove iza sebe pogođen laserskim zrakom putnik se u trenu stropošta na palubi Esperance
HOROVOĐA: i nastaje tišina... nešto nije u redu... nešto nije u redu... nešto zaista nije u redu... i dalje tišina... duga... i mrtvačka... i...
HOR: tamnozeleni specijalci pogledom kao da procjenjuju preciznost njenih pogodaka – vojnički – ni okom da trepnu ni kad su vidjeli putnika s laserskom rupom veličine dječje glave u trbuhu ni kad su vidjeli putnika s laserskom rupom veličine dječje glave u glavi
HOROVOĐA: nešto nije u redu... nešto nije u redu... nešto zaista nije u redu... i mrtvačka tišina pretvara se u histerično vrištanje koje obično nastaje kada brod počinje da tone
9: putnici prve druge kao i treće klase sa posadom vrište
8: pokrivaju glave rukama
7: i trče u paničnom strahu duž palube luksuzne krstarice Esperance
6: putnici prve druge kao i treće klase sa posadom vrište
5: a kapetan stoji nepomičan i bespomoćan
4: i gleda pravo u oči njene
3: dok putnici prve druge kao i treće klase sa posadom
2: pokrivaju glave rukama
1: i trče u paničnom strahu duž palube luksuzne krstarice Esperance
HOROVOĐA: ali tamnozeleni i dalje ni okom da trepnu gledaju prizor hladno vojnički – a ona podiže u zrak svoju dugu alabastersku desnu ruku i na njen znak tamnozeleni upere svoje laserske mašinke u putnike prve druge kao i treće klase sa posadom
HOR: i uplete se mreža od plavih zelenih žutih i crvenih laserskih zrakova ispaljenih iz laserskih mašinki – bešumno precizno savršeno oružje namijenjeno sigurno i za istrebljenje nekih interplanetarnih Svijetova – istrebili su bešumno precizno savršeno putnike prve druge kao i treće klase sa posadom koji su vrištali pokrivali glave rukama i trčali u paničnom strahu duž palube luksuzne krstarice Esperance
HOROVOĐA: a kapetan je stajao sam i nepomičan i gledao je pravo u oči njene dok putnici prve druge kao i treće klase sa posadom nisu više vrištali i nisu pokrivali glave rukama i nisu više u paničnom strahu trčali duž palube luksuzne krstarice Esperance jedino kapetan stajao je sam sam sam sam nepomično i gledao je pravo u oči njene
ONA: Kapetane kapetane ah vi kapetane. Sa progresom i civilizacijom raste i raznovrsnost načina čovjekove smrti. I smrt je inventivna i smrt ima ljepotu. Što su niži život i duša, to su život i smrt bliži jedno drugom, lakše je i živjeti i umrijeti. Čovjeku je zato teško umrijeti što je svijest velika visina sa koje se pada u dubinu groba. Životinji, koja se ne penje na tu visinu, pad je kraći i plići. Biljka i ne pada; truljenje je kod nje samo produženje rastenja i života – iz semenke trule jabuke rađa se stablo jabuka. Čovjeku je samo zato najteže umrijeti, jer je teško sa visine svjesti padati u mračnu dubinu groba, u ništa; od života do smrti nije daleko, tu je pad plitak; daleko je od svijesti do smrti, tu je pad visok. Ali čovjekova povjest teži ne samo što lakšem životu, nego i što lakšoj smrti i umiranju kapetane. Nemojte mi previše zamjeriti! Iz dosade samo sam se malo htijela poigrati i nije mi palo na pamet ništa svinjskije no ovo – o kako je ponekad čovjek pust bez fantazije – ali ipak morate priznati da i ovo nije tako neinventivno, zar ne kapetane?!... Evo vam ovo za uspomenu. Možete mi mahati kada budem odlazila. Kapetane kapetane ah vi kapetane.
HOR: i ona povuče mastiloplavu ešarpu sa svog dugog alabasterskog vrata i poda je vjetru da je da kapetanu – mastiloplava ešarpa umota mu lice a kroz mrežu mastiloplave ešarpe kapetan vidje kako tamnozeleno nebo iznad palube njegove Esperance guta tamnozelene specijalace kao i velikog zločinca čovječanstva kao i ženu velikog zločinca čovječanstva – kapetan povuče mastiloplavu ešarpu sa svog lica i poslednji put pogleda u oči njene a tamnozeleno nebo uz buku tamnozelenih helikoptera gubi se na dalekom horizontu i nestaje u neki drugi Svijet pod tuđim imenom i identitetom i
HOROVOĐA: Kapetane, kapetane! Zar ne vidite, kapetane!? More se konačno umirilo, kapetane!
HOR: i duboke okeanske dubine odjednom progutaše visoke valove i po prvi put more posta kao tepsija mirno i smireni crni ocean iz svojih dubina odjednom ispljune crnu gigantsku torpednu podmornicu i crna gigantska torpedna podmornica smrtno poljubi bijelu Esperancu i kapetan transokeanskog lajnera neodoljiv u bijeloj kapetanskoj uniformi ispod širita kapetanske kape zavodnički osmijeh pođe da zavodi podvodno carstvo a tamo školjkama algama i električnim ribama govori

19.

KAPETAN: samo njemu je poznato kako se Svijet može držati pod svemogućom i sveopštom kontrolom – u glavi ima ugrađeni čip koji neprobojno čuva čuva čuva čuva mu sigurnost koju mu je nitko ne može oduzeti jer samo misao njegova je dovoljna da aktivira čip a aktivirani čip da aktivira dva projektila – zemaljska kugla može se sa dva projektila probušiti – jedan probušit će kuglu od Arktika do Antarktika a drugi probit će je po horizontali – kad se zemaljska kugla probuši lavino jezgro zemaljske kugle razlit će se po zemljinoj površini kao kaša – lavina kaša okamenit će sve okeane i gradove ravnice šume i planine i atmosferu ispunit će gasovima pepelom i magmom i moćne eksplozije uz kataklizmične zemljotrese i gravitacijsko-magnetne poremećaje zbrisat će zauvjek svaki napor naše skromne civilizacije koja i ne sanja da zemaljska kugla probušiti se može sa dva projektila – jedan probušit će kuglu od Arktika do Antarktika a drugi probit će je po horizontali – čipom se zemaljska kugla može sa dva projektila
HOROVOĐA: Kuda su otišli, kapetane?
KAPETAN: Sigurno se sunčaju u Karakasu pored bazena i trospratne vile i sigurno piju ledene koktele i u dosadi žive raj besmrtnih smrtnika.
HOROVOĐA: A Esperanca?
KAPETAN: Objavit će se: zbog tehničkih neispravnosti navigacijske aparature transokeanski lajner Esperanca počiva na dnu okeana.
HOROVOĐA: I toliko?
KAPETAN: Toliko.
HOROVOĐA: I što ćete sada da radite, kapetane?
KAPETAN: Idem na duboko dubokookeansko spavanje.
HOROVOĐA: dok crna noć u alijansi s crnim okeanom krije crne tajne ovog Svijeta kako se uopće može spavati kapetane kapetane kapetane ah vi kapetane… kako se može uopće spavati… kapetane kapetane kapetane… kako se može uopće spavati… (Neprestano, neutešno, panično, ponavlja; plače...)
HOR: Dok je crna noć
...........u alijansi s crnim okeanom
...........krila crne tajne
...........ovog Svijeta
...........luksuzni transokeanski lajner Esperanca
...........parao je kroz to crnilo
...........na putu za Karakas
...........a njegova luksuzna klijentela
...........nije ni sanjala ni sanjala nije
...........što će se dogoditi
...........na putu za Karakas
...........na luksuznom transokeanskom lajneru Esperanca
...........dok je crna noć
...........u alijansi s crnim okeanom
...........krila crne tajne
...........ovog Svijeta

– Kraj –-
 

lica iz zbora:

1 – mormar
2 – kuhar
3 – bankar
4 – trgovac teškim metalima
5 – filmski producent
6 – scenarist
7 – lord
8 – bečka kolekcionarka latinoameričkih rubina
9 – norveška baronesa

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2004.
 
NAZAD NA SADRZAJ  > > >