S C E N A ..
..č a s o p i s ..z a ..p o z o r i š n u ..u m e t n o s t
Novi Sad, 2003. . ..broj 1-2 . ..godina XXXIX . ..januar-april . ..YU ISSN 0036-5734 . ..UREDNIŠTVO

DARINKA NIKOLIĆ
(glavni i odgovorni urednik)
SVETISLAV JOVANOV
ALEKSANDAR MILOSAVLJEVIĆ
MIOMIR PETROVIĆ
NEBOJŠA ROMČEVIĆ

sekretar redakcije:
VESNA GRGINČEVIĆ

Tel. 021/612-485 (redakcija)
Tel. 021/451-273 (prodaja)
Faks. 021/615-976
E-mail: scenans@eunet.yu

P o r u k a...p o v o d o m
S v e t s k o g
...d a n a
p o z o r i š t a
Tankred Dorst - VELIKO OTKRIĆE ČOVEČANSTVA

ex - YU
d i j a g o n a l e


Ahmed Burić - TEATAR JE RAZLIČITOST, A NE MONOLITNOST (Intervju s Harisom Pašovićem)

Dubravka Vrgoč - TRANZICIJSKI IZGLEDI HRVATSKOG TEATRA

Ljiljana Mazova - TEATAR U KOME SE PREPOZNAJEMO

Marina Milivojević-Mađarev - U MEDUZINOM STOMAKU

Zorica Jevremović - ČOVEK BEZ GRANICA

Zorica Jevremović - POST SCRIPTUM

Elizabeta Šeleva - DOKTOR FALUS KAO FIGURA ZNANJA


D i s k u r s i


Miroslav Miki Radonjić - POSTUPAK KARAKTERIZACIJE U POKONDIRENOJ TIKVI, KIR-JANJI I RODOLJUPCIMA

Goran Stojiljković - TELO KAO ARTEFAKT U NEVERBALNOM TEATRU

Duška Radosavljević-Heaney - LINDZI KEMP, JEDNA KARIJERA

I n t e r v j u
Pablo Karuana - RODRIGO GARSIJA PONOVO IMA PREMIJERU U SVOM KVARTU

I n...m e m o r i a m


Miško Lazović - ALEKSANDAR TIŠMA (1924-2003)

Miško Lazović - DIJALOGE SAM PISAO SUVIŠE LAKO (Neobjavljeni intervju s Aleksandrom Tišmom)

Biserka Rajčić - KAZIMJEŽ DEJMEK (1924-2003)

V e s t i
- VESTI

K n j i g e


Nina Popov - GODINE UČENJA I GODINE LUTANJA

Aleksandar Radović - LASICA POD VITRINOM ZA PIĆE

Aleksandar Milosavljević - NEOBIČNE DRAME NESVAKIDAŠNJEG PISCA

Gordana Bekčić - OSUĐENE NA POZORIŠNO NEPOSTOJANJE

Svetozar Poštić - SARAH KANE: COMPLETE PLAYS, METHUEN

Aleksandar Radović - EKSPRESIONISTIČKA VIZIJA UŽASA

Č a s o p i s i
i z...m r e ž e
Duška Radivojević - PRIMER AKTO; R.G.T. (REVISTA GALEGA DE TEATRO)
O b j a š n j e n j e

Darinka Nikolić - ZAŠTO (OPET) NEMA "SCENE" BROJ 6


D r a m e


Žanina Mirčevska - ESPERANCA

Radoje Čupić - BAŠ-ČELIK

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2004.