S C E N A ..
..č a s o p i s ..z a ..p o z o r i š n u ..u m e t n o s t
Novi Sad, 2005. . ..broj 2-3 . ..godina XLI . ..april-septembar . ..YU ISSN 0036-5734 . ..UREDNIŠTVO

DARINKA NIKOLIĆ
(glavni i odgovorni urednik)
SVETISLAV JOVANOV
KSENIJA KRNAJSKI
ALEKSANDAR MILOSAVLJEVIĆ
MAJA PELEVIĆ

sekretar redakcije:
VESNA GRGINČEVIĆ

Tel. 021/612-485 (redakcija)
Tel. 021/451-273 (prodaja)
Faks. 021/615-976
E-mail: scenans@eunet.yu

D. N. - PINTER
N. Pejčić - MILENA
Darinka Nikolić - BILI SMO DEO SVETA
Bojan Munjin - BLIŽE SOPSTVENOM VREMENU
Dorota Jovanka Ćirlić - DIJAGRAM STVARNOSTI
Ksenija Krnajski - TURBO FOLK, PANK, KANTRI, POP I DŽEZ U ISTOM RINGU
Senka Petrović - U SENCI TRAGEDIJE
Igor Burić - SVET JE JUČE OTIŠAO U VRAŽJU MATER!
Nataša Pejčić - U POZORIŠTU NE MORATE SVE REĆI MUZIKOM
Nataša Pejčić - IMPRESIJA ŽIVIM ZVUKOM
Andrej Tišma - TEATAR JEZIKOM KAMERE
 Andrej Tišma - MRAČNA STRANA YU PROŠLOSTI
 NAGRAĐENI
 Milivoje Mlađenović - SCENSKE BAJKE ALEKSANDRA POPOVIĆA I STVARNOST
 Aleksandar Milosavljević - OD ANTIBAJKE DO PRIVIDA BAJKE
 Igor Burić - TRKA SA POZORIŠTEM SVAKODNEVICE
 Ana Tasić - DOMAĆE PRODUKCIJE, OVERVIEW
 Marija Milinković - ... KAO KRISTALNI SIMBOL NOVE VERE
 Karl S. Gutke - MODERNA TRAGIKOMEDIJA: U SUSRET DEFINICIJI
 Branka Krilović - HOĆEMO LI NA "HAMLETA"?
 Tatjana Marković - DEKONSTRUKCIJA MITA I ŽANRA
 Igor Burić - POSLEDNJI PEJZAŽI KANJIŽE, ČOVEKA I POZORIŠTA
 Darko Lukić - DEMISTIFICIRATI POJAM TRŽIŠTA
 D. N. - KRA(L)J JEDNE EPOHE
 Dragan Klaić - IŠTVAN ERŠI (1931- 2005)
 KNJIGE
 Aleksandar Milosavljević - NALIČJA NOVE EVROPSKE DRAME
 Branka Krilović - STROGO KONTROLISANE EMOCIJE
 Nina Popov - SEDAM VEKOVA POZORIŠTA
 Milivoje Mlađenović - (IN)DISKRETNA ISTORIJA POZORIŠTA
 Liljana Mazova - POSLEDNJI BALKANSKI SKOMRAH
 Svenka Savić - JEDNA OD MOGUĆIH SINTEZA
 VESTI
 DRAMA
 Darko Lukić - NADA IZ ORMANA
 Staša Bajac - JUTRO U KUĆI LEFOVIH
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2005.