S C E N A : časopis za pozorišnu umetnost
Novi Sad, 2003. broj 3 godina XXXIX maj-jun YU ISSN 0036-5734

k n j i g e
D. N.
TRI EX-YU PISCA

 

Jordan Plevneš: Erigon; Anton Pashku: Fievre; Slobodan Šnajder: La Depouille du Serpent,
L'Espace d'un instant, France, 2002.

Pariska izdavačka kuća L'Espace d'un instant, objavila je u toku prošle godine tri dramska teksta ex-jugoslovenskih autora: Erigon Jordana Plevneša (u prevodu autora) makedonskog pesnika i dramatičara koji je, od 2001. ambasador Makedonije u Parizu, Zmijin svlak (La Depouille du Serpent) Slobodana Šnajdera (u prevodu Mireille Robin) i Gof (La Fievre; Groznica) Antona Pashkua (u prevodu s albanskog Eqrema Bashe i Christiane Montecot), pesnika, prozaiste, novinara, dramatičara i urednika u prištinskoj Rilindji, koji je preminuo 1995.
Plevnešovu dramu Erigon (napisanu 1980. u Parizu), tragikomičnu farsu o Balkanu kao toposu na kojem «vetrovi Istorije uvek duvaju u kontrasmeru», kako to u predgovoru kaže Žak Lakarijer, i na kojem ništa nije nemoguće, u režiji Ljubiše Georgijevskog, praizveo je, 1982, Dramski teatar u Skoplju. Predstava je prikazana na Sterijinom pozorju, a potom i na sarajevskom Festivalu malih i eksperimentalnih scena, na kojem je Jordan Plevneš osvojio nagradu za najbolji dramski tekst. Erigon je potom preveden i igran u Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Poljskoj i Hrvatskoj.
Pišući predgovor za knjigu La Depouille du Serpent, Miloš Lazin, čijom zaslugom je ova drama i dospela do francuskog izdavača, konstatuje da će «Francuska, zahvaljujući toj knjizi, otkriti, nažalost s izvesnim zakašnjenjem, velikog hrvatskog autora. Evropskog, takođe».
Konačno, zahvaljujući velikom interesovanju jednog od urednika izdavačke kuće L'Espace d'un instant Dominika Dolmijea za dramsku književnost Balkana, a čini se, posebno, za onu na prostorima Kosova, Fancuska upoznaje i kosovskog autora Antona Pashkua i njegovo dramsko delo. Rođen u Graždaniku, pored Prizrena (1937), Pashku se neko vreme bavio novinarstvom, da bi potom, u izdavačkoj kući Rilindja, bio urednik za prozna i dramska dela. Njegovu poetiku porede s Orvelovom, Kafkinom i Muzilovom. Drama Fievre, se događa 1939. u Tirani, u vreme italijanske okupacije.

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2004.
 
NAZAD NA SADRZAJ  > > >