S C E N A ..
..č a s o p i s ..z a ..p o z o r i š n u ..u m e t n o s t
Novi Sad, 2007. broj 3-4 godina XLIII jul-decembar YU ISSN 0036-5734


.UREDNIŠTVO

DARINKA NIKOLIĆ
(glavni i odgovorni urednik)
SVETISLAV JOVANOV
KSENIJA KRNAJSKI
ALEKSANDAR MILOSAVLJEVIĆ
MAJA PELEVIĆ

sekretar redakcije:
VESNA GRGINČEVIĆ

Tel. 021/6612-485 (redakcija)
Tel. 021/451-273 (prodaja)
Faks. 021/6615-976
E-mail: scena@pozorje.org.rs
NAGRADA MAJI PELEVIĆ
NOVA DRAMA - NOVA SCENA / IGRA DVE PRAKSE 2
Tomaž Toporišič - TRAGOVI PERFORMERSKOG OBRATA U SAVREMENOM POZORIŠTU
Maja Pelević - PRIVREMENI MUZEJ RATOVA (razgovor sa Bojanom Đorđevom)
Maja Pelević - DRAMATURGIJA KOJA PLEŠE (govore: dr Ana Vujanović, Dalija Aćin, Olivera Kovačević-Crnjanski, Saša Božić)
FESTIVALI
Jelena Gajević - MESS 2007. ILI KAKO TEATAR PREŽIVLJAVA U DRAMATIČNOM VREMENU
Aleksandra Jakšić - TEATAR ZA NEPRIVILEGOVANE
Nela Antonović - DOMINACIJA PLESNOG TEATRA
Aleksandar Milosavljević - CELOVITA SLIKA S POGLEDOM U BUDUĆNOST (o prvom Festivalu crnogorskog pozorišta)
Aleksandar Milosavljević - 42. Borštnikovo srečanje - KADITI PREPODOVANO!
Maja Pelević - ZA DRAMSKO PISANJE S PREGLEJEM NAGLAS! (govore Rok Vevar i Simona Semenič)
Branka Krilović - U ONIM STVARIMA DO GUŠE (41. Bitef)
SINTEZE
Almir Bašović - DRAMSKA STRUKTURA KOD ČEHOVA
DISKURSI
Dragan Klaić - PICHET KLUNCHUN I JÉRÔME BEL VODE INTERKULTURALNI DIJALOG
INTERVJU
Muharem Pervić - ŽIVEO SAM DRAMATIČNO I SADRŽAJNO (razgovarala Olivera Milošević)
VESTI
EVROPSKE TEATARSKE NAGRADE
DOBRIČIN PRSTEN KSENIJI JOVANOVIĆ
ŠEST DECENIJA JDP
FASCINANTNI PLES PRINCA SAMOĆE
KNjIGE
Boško Milin - LJUBAV I POZNAVANJE
M. M. - SVEDOČANSTVO NA RUŠEVINAMA
Simon Grabovac - TOKOVI I UTICAJI
Jovan Ljuštanović - ČUDNE DRAMSKE ZVERI
Mirjana Markovinović - GOVOR DRAME U POTRAZI ZA GOVOROM GLUME I REŽIJE
IN MEMORIAM
OGNJENKA MILIĆEVIĆ (1927-2008)
Vida Ognjenović - ŽIVOT BEZ SAMOLJUBLJA
Svetozar Cvetković - NEKOLIKO SLIKA IZ ŽIVOTA KOJI JE BIO MNOGO VIŠE OD TOGA
SLAVKO SIMIĆ (1924—2007)
Slavica Vučković - KAŽEM: GLUMAC, A ON...
MARSEL MARSO (1923—2007)
D. N. - BIP ILI U POTRAZI ZA BESMRTNOŠĆU
MORIS BEŽAR (1927—2007)
Vera Obradović - UMETNIK KOJI NIJE BIO GOSPODAR IGRE, VEĆ NJEN SLUGA
DRAME
Maja Pelević - MOŽDA SMO MI MIKI MAUS
Janoš Haj / Háy János - MALI GEZA (božja drama) / GÉZAGYEREK (istendráma)
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.