NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : časopis za pozorišnu umetnost
Novi Sad, 2005. broj 4 godina XLI oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

KNJIGE
Katarina ĆIRIĆ-PETROVIĆ
STEFANOVSKI, ŠNAJDER, KARAHASAN I DERVIŠI NA FRANCUSKOM
Teki Dervishi, Au seuil de la désolation; Dževad Karahasan, La Roue de Sainte Catherine; Slobodan Šnajder, Le Faust Croate; Goran Stefanovski, Hotel Europe; L' Espace d'un instant, Paris 2005.

 

U okviru Maison d'Europe et d'Orient u Parizu, već skoro čitavu deceniju, deluje i izdavačka kuća "L' Espace d'un instant" (Prostor jednog trenutka) koja objavljuje dramska dela evropskih autora, pretežno onih s prostora bivše Jugoslavije, Albanije, Turske, ali i dela iz bliskoistočnih zemalja. Najčešće su to zemlje s političkim i nacionalnim problemima i, usled toga ili obrnuto, ekonomski nerazvijene. Pored izdavanja dramskih dela pisaca iz pomenutog regiona, ova izdavačka kuća organizuje i čitanje dramskih dela kao i povremene skupove posvećene pozorišnom životu u jugoistočnoj Evropi i određenim delovima Azije.

Najnovija izdanja "L' Espace d'un instant", iz druge polovine 2005, obuhvataju prevedene na francuski jezik drame po jednog albanskog, bosanskog, hrvatskog i makedonskog dramskog pisca. Knjige su objavljene uvek u saizdanju s još jednim ili više izdavača.

Drama albanskog autora (pesnika i dramatičara, sada upravnika Narodnog pozorišta Kosova) Tekija Dervišija (Dervishi) Au seuil de la désolation (Na pragu očaja), napisana je na albanskom 1985, a originalni naslov Bregu i pikélllimit, što bi u doslovnom prevodu značilo Breg žalosti to jest Golgota, prevodioci, istovremeno i autori predgovora, An-Mari Otisje (Anne-marie Autissier) i Arben Barjaktaraj donekle su izmenili. Teki Derviši, inspirisan legendom o Konstantinu i Doruntini, ovom dramom obuhvata period od 900 godina, kroz koje njegov glavni lik - Igrač šeta svetom živih i mrtvih. Saizdavači su Nacionalni centar za knjigu i Kuća Antoan-Vitez.

Teatrolog, pozorišni kritičar i dramski pisac, Dževad Karahasan napisao je 1991. dramu Kotač Sv. Katarine, koju "L'Espace d'un instant" objavljuje u prevodu Mirej Roben (Mireille Robin), La Roue de Sainte Catherine. Kako u predgovoru Mustafa Auar navodi, drama, u čijem podnaslovu stoji - mirakl, oživljava Sarajevo sa samog početka 17. veka, njegovu multietničnost i multikonfesionalnost. I ovde se Nacionalni centar za knjigu pojavljuje kao saizdavač.

Čini se neverovatnim da je tek sada, zahvaljujući prevodiocu Mirej Roben, na francuski prevedena i objavljena, u saizdanju sa Kućom Antoan-Vitez, poznata i u mnogim evropskim zemljama izvođena drama Slobodana Šnajdera Hrvatski Faust - Le Faust Croate. U predgovoru, koji bi mogao biti i kraća dramaturška beleška, Mišel Batajon (Michel Bataillon), poznati francuski teatrolog, ne propušta da podvuče da "u Hrvatskoj, Hrvatski Faust ostaje nepoželjno delo".

"L' Espace d'un instant" i Intercult Stockholm, uz podršku Nacionalnog centra za knjigu i Kuće Antoan-Vitez, objavili su dvojezično, englesko i francusko izdanje drame Hotel Evropa koju je Goran Stefanovski napisao na engleskom, a Severin Magoa (Séverine Magois) prevela na francuski jezik. Ovom "scenariju za pozorišni događaj", kako stoji u podnaslovu, komadu neobične i široke pozorišne forme, predgovor je napiso Kris Torč (Chris Torch) a belešku o drami prevodilac. Po želji samog autora, na kraju knjige prenet je tekst "Basne iz života divljeg istoka", objavljen u časopisu "Alternatives théâtrales" (broj 64).

Sve četiri knjige donose listu elemenata koji daju uputstva za pravilan i originalan izgovor imena i nekih pojmova kao i biografske podatke o autoru i pregled čitanja i/ili izvođenja drama.

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2005.