NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : časopis za pozorišnu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

Festivali - 42. Bitef... kroz Kritiku koja hoda
Bojan ĐORĐEV
KKH – KRITIKA KOJA HODA

 

Škola teorije i kritike izvođačkih umetnosti

Urednici škole: dr Ana Vujanović, dr Miško Šuvaković
Koordinator škole: mr Bojan Đorđev
Voditelj radionice „Kritičke alatke za Kritiku koja hoda”: Isabel de Naveran (Bilbao) (uz podršku Instituto Cervantes Beograd)
Predavači: dr Hans-Tis Leman (Frankfurt), Miško Šuvaković, Ana Vujanović, Florijan Malcaher (Grac) i drugi
Mentori kritika: Ana Vujanović, Bojan Đorđev
Polaznici: Jovana Dukić (Etnomuzikologija FMU, Teorija umetnosti i medija UU), Tamara Đorđević (Grafika FLU, Teorija umetnosti i medija UU), Ana Isaković (Istorija umetnosti FF, Teatrologija FDU), Dušan Milojević (Sociologija FF, Ženske studije), Aleksandra Pavlović (Pozorišna režija FDU, Ženske studije), Dejan Popović (Političke nauke FPN), Ivan Pravdić (Dramaturgija FDU, Višemedijska umetnost UU), Sanela Radisavljević (Muzikologija FDU, Teorija umetnosti i medija UU), Nataša Tepavčević (Slikarstvo FLU).

Škola teorije i kritike izvođačkih umetnosti KKH – Kritika koja hoda je zajednički projekat TkH (Teorija koja hoda) platforme www.tkh-generator.net i 42 Bitefa. Ovaj projekat zamišljen je, pre svega, kao podrška pojavi novih, neafirmisanih kritičara izvođačkih umetnosti i obezbeđivanje prostora za njihov rad, ali i kao ključna alatka u podizanju kvaliteta recepcije, kritičke refleksije i razvoju opšteg diskursa u vezi s Bitefom i, šire, savreme nih izvođačkih praksi u domaćoj sredini. Program je realizovan kroz niz predavanja, jednonedeljnu radionicu „Kritičke alatke”, kao i intenzivan praktičan angažman u pisanju i objavljivanju kritika na blogu Škole http://bitefkkh.blogspot.com i u biltenu Bitefa (više od 40 kritika za vreme trajanja Bitefa). Škola je za kratko vreme izazvala veliko interesovanje posetilaca Festivala i stručne javnosti, izbori iz kritika objavljivani su u Politici i Danasu, a video prilozi u „Hronici Bitefa”, RTS.
„Kritika koja Hoda” je koncipirana s namerom da bude samorefleksivna kritika koja se izmešta iz uobičajenih okvira, otvara nove prostore delovanja i postaje zastupljena i dostupna svuda i svakome, seleći se od mesta do mesta, od medija do medija, presrećući publiku i čitaoce i iznenađujući ih mestima i načinima svog pojavljivanja: od živih kritika – prenos chat kritike posle svake premijere, preko bloga i dnevnih novina, intervjua i različitih ad hoc doprinosa u Biltenu, do video kritike koja je emitovana u Hronici Bitefa. Glavni cilj škole jeste proširenje javnog polja delovanja kritike (kroz nove medijske alatke – internet, video itd.) kao i promena pozicije kritičara i kritike savremenih izvođačkih umetnosti iz vrednosne arbitraže u aktivnu i interventnu praksu koja stupa u dijalog s delom kao ravnopravni sagovornik, koja ne 'kritizira' nego kreira. Izbor koji sledi upravo demonstrira širok raspon ‘žanrova’ i pristupa kritici savremenih izvođačkih umetnosti koji se podsticao i razvijao u Školi.

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.