S C E N A : časopis za pozorišnu umetnost
Novi Sad, 2003. broj 4-5 godina XXXIX jul-oktobar YU ISSN 0036-5734

k n j i g e - predlog za objavljivanje
Vida OGNJENOVIĆ
Kako nadigrati gospodara
Darinka Simić Mitrović: Sentimentalna povest srpskog pozorišta

 

Knjiga o srpskom pozorištu koja je pred nama jeste hvale vredan poduhvat i ostvarenje, jer naša teatrologija oskudeva u delima ovakve vrste koja spadaju u teatrološki međužanr, pripovednu istoriju. Darinka Simić Mitrović je uspela da iz obimne istorijske literature izdvoji najvažnije podatke i vešto se služeći njima, ispriča sažetu povest o razvoju našeg teatra kroz nekoliko vekova – od skomraha do modernih glumačkih zvezda. Iako se dosledno držala činjenica, što knjizi daje punu ozbiljnost, nije sledila strogoću naučnog diskursa, već je materijal pretočila u pripovedački zanimljivo štivo, ne podležući ni za trenutak feljtonskoj lakoći i površnosti.
Ova svojevrsna pozorišna povest je podeljena na hronološki poređane odeljke, a u svakom od njih se dokumentovano prikazuje markantna pojava, ili pozorišni događaj u određenom periodu, uz uporedni ostvrt na tadašnje političke i kulturne okolnosti kod nas i u svetu. Autorka počinje od najranijih elemenata pozorišta kao paganskog rituala, od kojih su se neki održali i do našeg vremena (dodole, lazarice, rusalke) i stranih zabavljačkih varijacija, koje su ovamo stizale sa lakrdijašima i mađioničarima iz Dubrovnika i Nemačke. Ti predstavljački oblici se pojavljuju na ovom tlu, kao pučka zabava, još u Nemanjićkoj državi, uprkos Dvoru i crkvi koji tome nimalo nisu bili naklonjeni. Vladari čije se zveckanje zlatnim priborom za jelo često navodi kao civilizacijski prestiž, nastojali su surovim zakonima i strogim kaznama da proteraju skomrahe (glumce) i njihovu umetnost iz svoje države, no ovi su ipak nekako uspevali da opstanu. Kod nas je dakle uzajamno nepoverenje pozorišta i svih nivoa vlasti staro koliko i ta umetnost. Stoga je priča o našem glumištu zapravo saga o surovoj društvenoj uceni, na jednoj strani i upornom, pomalo naivnom trudu teatra da tu ucenu nadigra, na drugoj. To je Darinka Simić Mitrović odlično uočila i zato se ova knjiga čita i kao uzbudljivo beletrističko štivo, jer svaka priča nagoveštava, ili najavljuje novu varijantu stalnog sukoba pozornice i stvarnosti.
Bespoštedna nesigurnost glumačke profesije, čak i u slučajevima kada se domogne pune milosti prosvećene države, zavisnost od političkog diktata i nemoćno laviranje između njegove naklonosti i podozrenja, iscrpljujuća borba protiv torture populizma na jednoj strani i gladi na drugoj, odanost pozornici i trajanje uprkos svim preprekama – to su otprilike ključne teme koje pisac ove knjige istražuje i razmatra, nalazeći izrazite primere i dokaze u obrađenom dokumentarnom materijalu kao i u zapažanju iz sopstvenog iskustva.
Valja svakako istaći i pripovedačke sposobnosti pisca ove knjige, bez kojih bi bilo teško savladati ovako obimnu i raznovrsnu građu. Darinka Simić Mitrović precizno bira podatak koji presudno obeležava određeni događaj koji opisuje, što knjigu spasava od nepotrebne raspričanosti, ali isto tako ume da opis zaodene u jednostavnu proznu formu, koja čini da ova knjiga predstavlja jednu vrstu zanimljivo pisane romansirane biografije našeg teatra.
I najzad nešto o naslovu. Autorka je u predgovoru naglasila da je svoju knjigu naslovila po uzoru na Borislava Pekića koji je na sličan način, za potrebe radijske redakcije BBC, napisao istoriju Engleske. U Pekićevom naslovu pridev »sentimentalno« upotrebljen je da označi ironijski obojenu tačku gledišta sa koje pisac pristupa materijalu. Darinka Simić Mitrović naprotiv krajnje trezveno i bez ironije, prati činjenice, ličnosti i događaje, nastojeći da ih oslobodi svih natruha proizvoljnosti i uvreženih zabluda. Sentimentalnim se u njenom pristupu može uslovno nazvati samo puno saosećanje koje pokazuje za svoje »junake« glumce, čije ludilo, vrline, greške, patnje i ludačku potrebu za scenom tumači kao znake istinskog talenta za pozorišnu umetnost.

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2004.
 
NAZAD NA SADRZAJ  > > >