NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

VESTI
 
U�ICE

 

Zagreba�ko Gradsko dramsko kazali�te �Gavela� trijumfovalo je na Trinaestom jugoslovenskom pozori�nom festivalu u U�icu. Predstavom San ivanjske no�i, u re�iji Aleksandra Popovskog, Zagrep�ani su pobrali pet �Ardaliona�, za najbolju predstavu, re�iju, scenografiju, mu�ku i �ensku ulogu.
Dobitnik nagrade za re�iju Aleksandar Popovski je, po mi�ljenju �irija, tekstu i �ekspirovim likovima, poput Tezeja, Egeja i Hipolite, obuzetih snovima i ma�tanjem, prona�ao mesto u balkanskoj svakodnevici danas. Popovski je, obrazlo�io je �iri, sjajnim rediteljskim konceptom, suvereno i precizno u svim elementima predstave, o�iveo poetiku �ekspirovog dela.
Za ulogu Helene u toj predstavi, Nata�a Jani� progla�ena je najboljom glumicom Festivala, a njen kolega Ozren Grabari�, zapam�en po ulozi Vratila u istoj predstavi, priznanje za najboljeg glumca podelio je s Vilimom Matulom, koji se istakao ulogom Krpe u predstavi Metastaze zagreba�kog kazali�ta �Kerempuh�.
�Gavela� iz U�ica nosi i nagradu za najbolju scenografiju koju potpisuje zagreba�ka kreativna grupa NUMEN.
Angelina Atlagi� dobila je nagradu za kostim u predstavi Barbelo Biljane Srbljanovi�, u re�iji Dejana Mija�a, Jugoslovenskog dramskog pozori�ta, nagradu za epizodnu ulogu ravnopravno su podelili Jasmina Avramovi� (Barbelo), Bojan �irovi� (Nevinost, Atelje 212) i �eljka Keningsneht (Metastaze, �Kerempuh�).
Specijalni �Ardalion� pripao je Narodnom pozori�tu iz U�ica za produkciju predstave Do�ljaci, dok je nagrada za najboljeg mladog glumca pripala Nikoli Rako�evi�u iz JDP.
Pohvale �irija, u kojem su bili: glumice Ka�a Dori� i Varja �uki�, scenograf Igor Vasiljev, reditelj Lari Zapija i dramski pisac Jelena Markovi�-Luki�, dobila je i selekcija Bojana Munjina, iz koje je relativno lako bilo odabrati najbolje od najboljeg.
Na kvalitet Festivala nesumnjivo je uticala i nova (ustanovljena pro�le godine) koncepcija: pod sloganom Festival bez prevoda, omogu�eno je u�estvovanje predstava iz �itavog regiona.

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.